Γλώσσα και Ακοή (ήχος): Το σώμα της λέξης  

                                            Γλώσσα και Ακοή (ήχος): Τα σωματοποιημένα υλικά της φωνής.


Το εργαστήριο ετοιμάζει και ετοιμάζεται να υποδεχτεί την καινούργια του συνεργασία. Το θεματικό εργαστήριο για την γλώσσα και την συναισθησία προετοιμάζει το θεματικό αφιέρωμά του στην Ακοή (ήχος).

   Το πρόγραμμα "Labirinto: Culture e Civilta' Mediterranee" συνεργάζεται με την διατμηματική ομάδα των Akoo-ο, https://akooocollective.wordpress.com/  και επεξεργάζεται το πρόγραμμα της καινούργιας του πρότασης που είναι θεματικά αφιερωμένη στην σωματοποίηση του ήχου. Το σύνολο των σωματικών δονήσεων, ρυθμικότητας και μεταφορών του σώματος που δομεί μια σωματοποιημένη γλώσσα πριν κάθε έλλογο ήχο. 

                 Μείνετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση το επόμενο διάστημα...

                                                  μέχρι τότε, Καλό Καλοκαίρι... 

Σχόλια